Kort historik

Efter andra världskriget isolerade sig Seiken Shukumine från civilisationen, på en obebodd ö utanför Okinawa. Där utvecklade han sitt karatekunnande, och grundlade vad som senare skulle bli känt som Gensei Ryu karate. 1948 lämnade Seiken Shukumine den lilla ön, där han genom hård träning härdat sin kropp och själ, och där han utvecklat och format sina idéer om budo. Seiken bosatte sig nu utanför Tokyo, och skapade följaktligen en egen kampform, Gensei ryu Karate.

Så småningom flyttade han in i Tokyo, där han började lära ut sin stil. Samtidigt med detta arbetade Seiken Shukumine på ännu en ny stil, vars grundstomme skulle bestå av fem olika kroppsrörelser, avbildade från olika naturkrafter.

Han ansåg nämligen att Gensei ryu som traditionell Karatestil, hade sämre framtidsutsikter än de idéer som nu höll på att formas i hans sinne. 1963 hade Seiken Shukumine sina fem kroppsrörelser färdiga. Detta innebar att han var klar med grundutvecklingen av sina idéer, och att han nu skapat en ny budoart TAIDO, kroppens och själens väg.

Seiken Shukumine grundade 1965 Japanska Taidoförbundet, och lämnade därmed Gensei ryu Karaten. Stilen han nu skapat var mer moderniserad och framtidsanpassad.

Taidon kom till Sverige 1970, med hjälp av Kauko Korhonen, som efter en längre Japanvistelse, tog arten till Stenungsund i Bohuslän på västkusten, och startade klubben Taidokan.

Taidon har även spridit sig till andra länder som: USA, England, Frankrike, Portugal, Holland, Danmark, Norge, Finland och Sverige.

De ledande nationerna idag är Japan, Finland och Sverige.

Besök gärna Svenska Taidoförbundets hemsida för mer information om till exempel andra föreningar, tävlingsresultat, ranking, läger med mera.