Vad är Taido?

Taido är en modern japansk kampkonst skapad 1965 av Seiken Shukumine, även grundare till Gensei Ryu Karate. Taido innehåller mycket rörelser både nära marken, stående och i luften. Genom taidoträningen, vilken lämpar sig väl för både tjejer och killar, utvecklar man sin kroppskontroll smidighet, koordination, balans, snabbhet, styrka kondition, koncentrationsförmåga, kreativitet mm. Taidon härstammar från Gensei ryu karaten, men skiljer sig dock bland annat för sin mer rörliga och gymnastiska stil.

Den litterära betydelsen

Tai (躰) är ett ord skapat av två tecken nämligen shin och tai. Shin innebär att vara koncentrerad och att hålla sitt sinne avskilt (lugnt). Synonym till shin är kokoro som betyder själ, sinne. När man utövar Taido skall den mentala aktiviteten (tankeverksamheten) vara full av viljekraft. Tai innebär basen för rörelse, handling och aktivitet. Tai läses även som karada som betyder kropp. När man utövar Taido skall man ha en aktiv kropp. Om man sätter ihop Shin och Tai medför detta att man kan bemästra sin kropp både fysiskt och psykiskt, m.a.o. man blir en självständig människa.

Do (道) betyder ordagrant: väg, gata kurs, sanning, gren av kunskap, doktrin och rättvisa. Do kan också delas upp i två delar.

  • Vägen som människan bör följa, moraliska och etiska mål.
  • Vägen för att nå hemligheten, ha kreativa mål.

Dessa två vägar tillsammans blir samhällets väg, den humanistiska vägen. Taido (躰道) betyder kroppens och själens väg.

Taidons grundprinciper

Taidons rörelsesystem består av 8 fotförflyttningar, unsoku happo, och 5 sätt att röra kroppen, sotai ho, som används i både attack och försvar. Sotai ho baseras på olika naturfenomen;

  • Sengi: vertikalt roterande rörelse, som en snabb vind i skogen.
  • Ungi: stigande / sjunkande rörelse, som en havsvåg som slår mot klippan.
  • Hengi: undanfallande rörelse, som när molnen ändrar sig efter vinden.
  • Nengi: horisontellt spinnande rörelse, som en virvelström.
  • Tengi: rullande rörelse, som en kulblixt.

Dessa rörelser kombineras med sparkar och slag med mera för att få maximal styrka och snabbhet i teknikerna.