Juniortaido

Taido för barn (2018)

Genom juniortaido ger vi barnen förbättrad koordination, kroppsuppfattning, rumsuppfattning, rörelseglädje och koncentrationsförmåga. Målet är att stärka barnets självkänsla och öka inlärningsförmågan.

En träning kan se ut så här: Först är det inhälsning, där barnen hälsar på instruktörerna och varandra. Därefter lek med mycket spring för att bli varma. Sedan blir det någon teknikträning med anknytning till taido. Lek och taido varvas och blandas under större delen av träningspasset, som till slut avrundas med en koncentrationslek, avslappning eller någon annan form av nervarvning.

Genom olika typer av lekar försöker vi stärka barnens känsla för jaget och för gruppen.

Vid slutet av varje termin kan de barn som vill gradera sig. Det finns 12 mon-grader för barn upp till och med 12 år. Vid 13 års ålder går de över till 6 kyu, oavsett tidigare mon-grad.

Barntaido, 6-9 år, hålls varje fredag klockan 17:00 till 18:00 och juniortaido, 10-12 år, hålls varje söndag klockan 17:00 till 18:00 i dojon på Fjärde Långgatan 46 vid Masthuggstorget. Information om terminsavgift finns under Priser.

Det går bra att börja när som helst under terminen.

Varmt välkomna!

Maria Hjelm