Vad är Taido?

Taido är en modern japansk kampkonst skapad 1965 av Seiken Shukumine, även grundare till Gensei Ryu Karate. Taido innehåller mycket rörelser både nära marken, stående och i luften. Genom taidoträningen, vilken lämpar sig väl för både tjejer och killar, utvecklar man sin kroppskontroll smidighet, koordination, balans, snabbhet, styrka kondition, koncentrationsförmåga, kreativitet mm. Taidon härstammar från Gensei ryu karaten, men skiljer sig dock bland annat för sin mer rörliga och gymnastiska stil.

Den litterära betydelsen

Tai (躰) är ett ord skapat av två tecken nämligen shin och tai. Shin innebär att vara koncentrerad och att hålla sitt sinne avskilt (lugnt). Synonym till shin är kokoro som betyder själ, sinne. När man utövar Taido skall den mentala aktiviteten (tankeverksamheten) vara full av viljekraft. Tai innebär basen för rörelse, handling och aktivitet. Tai läses även som karada som betyder kropp. När man utövar Taido skall man ha en aktiv kropp. Om man sätter ihop Shin och Tai medför detta att man kan bemästra sin kropp både fysiskt och psykiskt, m.a.o. man blir en självständig människa.

Do (道) betyder ordagrant: väg, gata kurs, sanning, gren av kunskap, doktrin och rättvisa. Do kan också delas upp i två delar.

  • Vägen som människan bör följa, moraliska och etiska mål.
  • Vägen för att nå hemligheten, ha kreativa mål.

Dessa två vägar tillsammans blir samhällets väg, den humanistiska vägen. Taido (躰道) betyder kroppens och själens väg.

Taidons grundprinciper

Taidons rörelsesystem består av 8 fotförflyttningar, unsoku happo, och 5 sätt att röra kroppen, sotai ho, som används i både attack och försvar. Sotai ho baseras på olika naturfenomen;

  • Sengi: vertikalt roterande rörelse, som en snabb vind i skogen.
  • Ungi: stigande / sjunkande rörelse, som en havsvåg som slår mot klippan.
  • Hengi: undanfallande rörelse, som när molnen ändrar sig efter vinden.
  • Nengi: horisontellt spinnande rörelse, som en virvelström.
  • Tengi: rullande rörelse, som en kulblixt.

Dessa rörelser kombineras med sparkar och slag med mera för att få maximal styrka och snabbhet i teknikerna.

Träning

Ett vanligt träningspass innehåller, förutom kamp (jissen), mental fokusering, hälsningsceremoni (reiho), uppvärmning med gymnastiska inslag (tengi), teknik (waza)- och formträning (hokei), kreativa övningar, nedvärmning med uppbyggnadsövningar och stretching. För de flesta som tränar taido är det ett sätt att må bra. Genom träningen byggs din kondition, styrka, kroppskontroll och framförallt smidighet upp – samtidigt som du har roligt.

Shinsa – gradering

Gradering består av ett praktiskt och teoretiskt prov där man ska visa upp det man har lärt sig under terminen. På graderingen gör man en hokei (form) och kobo (förutbestämd kampövning med en motståndare), samt svarar på frågor gällande taidons teori och filosofi. Till de högre graderna visar man även upp jissen (kamp).

Tävlingsgrenar

Förutom jissen (kamp) tävlas det i hokei (form) och tenkai. I tenkai, som från början är en kreativitetsövning, skapar utövarna en uppgjord kamp där en hjälte skall besegra fem motståndare på 30 intensiva sekunder. Man kan alltså tävla i taido, men syftet är att genom kampen utvecklas som människa. Det gör man också genom att möta andra taidoutövare på nationella och internationella läger, men främst genom den vanliga träningen i taidoföreningen.

Kort historik

Efter andra världskriget isolerade sig Seiken Shukumine från civilisationen, på en obebodd ö utanför Okinawa. Där utvecklade han sitt karatekunnande, och grundlade vad som senare skulle bli känt som Gensei Ryu karate. 1948 lämnade Seiken Shukumine den lilla ön, där han genom hård träning härdat sin kropp och själ, och där han utvecklat och format sina idéer om budo. Seiken bosatte sig nu utanför Tokyo, och skapade följaktligen en egen kampform, Gensei ryu Karate.

Så småningom flyttade han in i Tokyo, där han började lära ut sin stil. Samtidigt med detta arbetade Seiken Shukumine på ännu en ny stil, vars grundstomme skulle bestå av fem olika kroppsrörelser, avbildade från olika naturkrafter.

Han ansåg nämligen att Gensei ryu som traditionell Karatestil, hade sämre framtidsutsikter än de idéer som nu höll på att formas i hans sinne. 1963 hade Seiken Shukumine sina fem kroppsrörelser färdiga. Detta innebar att han var klar med grundutvecklingen av sina idéer, och att han nu skapat en ny budoart TAIDO, kroppens och själens väg.

Seiken Shukumine grundade 1965 Japanska Taidoförbundet, och lämnade därmed Gensei ryu Karaten. Stilen han nu skapat var mer moderniserad och framtidsanpassad.

Taidon kom till Sverige 1970, med hjälp av Kauko Korhonen, som efter en längre Japanvistelse, tog arten till Stenungsund i Bohuslän på västkusten, och startade klubben Taidokan.

Taidon har även spridit sig till andra länder som: USA, England, Frankrike, Portugal, Holland, Danmark, Norge, Finland och Sverige.

De ledande nationerna idag är Japan, Finland och Sverige.

Besök gärna Svenska Taidoförbundets hemsida för mer information om till exempel andra föreningar, tävlingsresultat, ranking, läger med mera.